Fonden 97 logo

Persondata

Fonden af 1. december 1997 er underlagt Persondataloven, og brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning.

Personoplysninger

Når du indsender din ansøgning, skal du give samtykke til, at Fonden kan behandle de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med ansøgningen, og at disse kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandling af ansøgningen.

De indsendte oplysninger indgå i overordnede statistiske sammenhænge og i årsrapporter. 

Ved behandlingen af ansøgninger kontrollerer Fonden, at de persondata Fonden behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Da Fondens sagsbehandlering er afhængig af at dine data er korrekte og opdaterde kan Fonden bede dig oplyse relevante ændringer i dine data. Fonden samarbejder med eksterne parter i forbindelse med revision, bankoverførelser og indberetning til myndigheder. I den forbindelse vil Fonden videregive nødvendige persondata.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan dog betyde, at din ansøgning ikke kan behandles eller at bevilget støtte må trækkes tilbage.