Fonden 97 logo

God fondsledelse

Fonden af 1. december er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse. Fonden skal derfor redegøre for, hvordan Fonden lever op til anbefalingerne fra Komitéen for God Fondsledelse.

 

Behandling af personoplysninger

Når du ansøger om støtte hos fonden, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema og afgive en række oplysninger, herunder personoplysninger. Fonden foretager en elektronisk registrering af dine oplysninger og bruger dem i behandlingen af din ansøgning.

Fondens registrering og behandling af personoplysninger er underlagt persondataloven.

 

Dine indtastede oplysninger

Fonden bruger dine indtastede oplysninger som grundlag for vurdering af din ansøgning og beslutning om tilsagn eller afslag om støtte til det ansøgte formål.

Når du indsender din ansøgning, skal du give samtykke til, at oplysningerne – herunder de personoplysninger du har angivet i ansøgningen – gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Fonden af 1. december 1997 videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. I de tilfælde hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, vil dette dog ske.

Ved tildeling af støtte er fonden efter skattelovgivningen indberetningspligtig til SKAT. Indberetningen af tildelt støtte sker på baggrund af CPR-numre for beløb udover DKK 10.000, som fonden kan tildele skattefrit for modtageren.

Fonden benytter de indtastede oplysninger til at danne statistik på et overordnet niveau om ansøgere, modtagere og tildelt støtte. Statistikken benyttes internt i fonden til sagsbehandlingen.

Fonden opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål.